הומאוסטזיס ברמה מולקולריתמפת האתרעל האתרעקרונותספריהאאוקריוטיםפרוקריוטים?מוכנים  
*

פרוקריוטים

רגע חושבים

משימה 1
משימה 2
משימה 3
משימה 4
משימה 5
משימה 6
משימה 7
סיום

מדענים גילו זן חיידקי אשרכיה קולי (E.coli) המייצר חלבון דכאן פגום (חלבון הדכאן הפגום אינו נקשר לדנ"א).
לצורך נוחות העבודה נקרא לזן זה "דִיכּי מינוס"
ולזן הבר "דִיכּי פלוס".
בהמשך גידלו המדענים בתרביות נפרדות בתנאים זהים את שני הזנים.
לפניכם מערך הניסוי ותוצאותיו:

picture

זן החיידק סוג המצע קצב גידול יחסי
(בשלב המעריכי)
"דיכי פלוס" גלוקוז מהיר
"דיכי מינוס" גלוקוז איטי
 1. השוו באמצעות הטבלה בין שני זני החיידקים הגדלים במצע המכיל גלוקוז .
  סמנו לנוכחות.

  זן החיידק חלבון דכאן תקין בתאי החיידקים אנזים בטא גלקטוזידאז בתאי החיידקים
  (תוצר גן 1)
  "דיכי פלוס"
  "דיכי מינוס"

 2. מהי מטרת הניסוי ?

 3. מהו המשתנה הבלתי תלוי והמשתנה התלוי בניסוי ?

 4. כיצד שינו את המשתנה הבלתי תלוי בניסוי?

 5. מה השימושים שעושה החיידק בגלוקוז ?

 6. הסבירו בקצרה את העובדה שבמצע המכיל גלוקוז מתרבים החיידקים מסוג "דיכי פלוס" מהר יותר מהחיידקים מסוג "דיכי מינוס"

 7. אם נגדל את שני זני החיידקים במצע המכיל לקטוז בלבד - האם צפוי הבדל בקצב גדילתם של שני הזנים? הסבירו בקצרה.

 8. יש טוענים שלזן הבר "דיכי פלוס" יש יתרון אבולוציוני, הסבירו את טענתם.

 
חזרה

מוכנים? | פרוקריוטים | אאוקריוטים | ספריה | עקרונות | על האתר | מפת האתר | לדף הראשי


כל הזכויות שמורות © 2002, משרד החינוך
האתר נבנה בידי סנונית