הומאוסטזיס ברמה מולקולריתמפת האתרעל האתרעקרונותספריהאאוקריוטיםפרוקריוטים?מוכנים  
*

ספריה

ביבליוגרפיה

  1. ס' סטאר , ר' טגארט, ביולוגיה האחידות והמגוון של החיים , כרך א', האוניברסיטה הפתוחה 2001.


  2. יהודית עתידיה, ,1990 ,גנטיקה, , מרכז הישראלי להוראת מדעים האוניברסיטה העברית ירושלים.


  3. מוקדי שביט א' , 1994 , גנטיקה מולקולרית וביוטכנולגיה- המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.


  4. ירחון גליליאו גיליון 41 ספט'- אוקט' 2000 ע"מ 12 מדע בארץ/ מרית סלוין./ נסגר מעגל.


  5. אטינגר ל', דולז'נסקי פ' , 1996 , ביולוגיה התפתחותית - אוניברסיטה הפתוחה.


  6. קציר א', גבעול ד' , 1999 , כניסה למטבחו של הכל- יכול- הוצאת רמות- אוניברסיטת תל אביב.


  7. סטאר ס', טגארט ר', 2001 , ביולוגיה האחידות והמגוון של החיים, כרך א', האוניברסיטה הפתוחה.


  8. חיה גרוס, יהודית עתידיה, 2000, התא - יחידת החיים, המרכז להוראת מדעים האוניברסיטה העברית בירושלים.


  9. Brock, Biology of Microorganisms, Madigan Martinko ParkerNinth Edition,2000


 
חזרה

מוכנים? | פרוקריוטים | אאוקריוטים | ספריה | עקרונות | על האתר | מפת האתר | לדף הראשי


כל הזכויות שמורות © 2002, משרד החינוך
האתר נבנה בידי סנונית