הומאוסטזיס ברמה מולקולריתמפת האתרעל האתרעקרונותספריהאאוקריוטיםפרוקריוטיםκמוכנים  
*

אאוקריוטים

רגע חושבים

משימה 1
משימה 2
משימה 3
משימה 4
משימה 5
משימה 6
בעכברים טרנסגניים מזן מסוים הגן לייצור החלבון IκB פגום. החלבון הפגום נקשר ל NF-κB ויוצר תצמיד בציטופלזמה, אולם תצמיד זה אינו עובר פירוק על ידי הפרוטאוזום. נערך ניסוי כדי לבדוק מהו השינוי שהתרחש בחלבון.

לתרבית תאי כבד שמקורה בעכברים נורמליים הוסף ATP שקבוצות הזרחה שלו מסומנות באיזוטופ רדיואקטיבי. תרבית התאים נחשפה לחלבון TNFα .
 • א. בהנחה שמולקולת ATP מסומנת עוברת דרך קרומי תאים, על אילו ממרכיבי התאים תצפו למצוא את קבוצת הזרחה המסומנת באיזוטופ רדיואקטיבי? הסבירו.
 • ב. שימוש בנוגדנים חד שיבטיים זוהרים (פלואורסנטים) לחלבון NF-κB מאפשר מעקב אחרי מיקום החלבון בתא. נוגדנים ייחודיים אלו מסומנים בסמן זוהר ונקשרים באופן ייחודי לאזור בחלבון שאליו נקשר גם החלבון IκB. קישור הנוגדן ל NF-κB אפשרי רק כאשר חלבון זה אינו קשור ל IκB. הסבירו.
 • ג. בהשוואת חתכים ברקמות של כבד עכברים נורמליים וטרנסגניים שהוספו להם הנוגדנים הזוהרים התקבלו התוצאות הבאות:

    גירוי על ידי החלבון TNFα סימון זוהר בציטופלזמה סימון זוהר בגרעין התא
  חתכים ברקמת כבד של עכברים נורמליים + + +++
  חתכים ברקמת כבד של עכברים טרנסגניים + - -
  חתכים ברקמת כבד של עכברים נורמליים - - -
  חתכים ברקמת כבד של עכברים טרנסגניים - - -

  הסבירו את התוצאות.
 • ד. בתרבית תאי כבד שמקורה בעכברים טרנסגניים מזן אחר לא נמצאו קבוצות זרחה מסומנות באיזוטופ רדיואקטיבי הקשורות לחלבון IκB. חשבו מהי הפגיעה בחלבון IκB של העכברים הטרנסגניים.
 
חזרה

מוכניםκ | פרוקריוטים | אאוקריוטים | ספריה | עקרונות | על האתר | מפת האתר | לדף הראשי


כל הזכויות שמורות © 2002, משרד החינוך
האתר נבנה בידי סנונית