הומאוסטזיס ברמה מולקולריתמפת האתרעל האתרעקרונותספריהאאוקריוטיםפרוקריוטיםκמוכנים  
*

אאוקריוטים

רגע חושבים

משימה 1
משימה 2
משימה 3
משימה 4
משימה 5
משימה 6

התפתחות תגובה דלקתית תלויה באותות שונים המשפעלים את גורם התיעתוק NF-κB . שפעולו של NF-κB תלוי בפירוק מדויק של החלבון IκB הקשור אליו.

 • א. החלבון IκB מוגדר כחלבון מעכב פעילות של החלבון NF-κB.
  הסבירו בקצרה מהי פעילותו של החלבון NF-κB וכיצד החלבון IκB מעכב את פעילתו?
 • ב. החלבונים IκB ו- NF-κB נמצאים בתצמיד בציטופלזמת התא. הסרת העיכוב של החלבון IκB מאפשרת את פעילותו של החלבון NF-κB.
  מהו היתרון של ייצור חלבונים באופן מתמיד ושל עיכובם עד לרגע שפעולם?
  ניתן להיעזר בפרק בקרת ביטוי גנים פרק שישי וסיכום.
  בפרק תעודת זהות.
  תארו את מנגנון הפירוק של IκB מהתצמיד עם NF-κB.
  קישור לאנימציה מדעית 1
  קישור לאנימציה מדעית 2
 • ג. החלבון NF-κB משרה ייצור של החלבון IκB. הסבירו .
  הסבירו כיצד הגברה של ייצור החלבון IκB תורמת לדעיכת התגובה הדלקתית.
 • ד. איזה סוג משוב מתואר בסעיף הקודם ?
 • ה. ציינו מה היתרון של בקרה ברמת החלבון (מודיפיקציה של החלבון) המתקיימת בתהליך זה.
 
חזרה

מוכניםκ | פרוקריוטים | אאוקריוטים | ספריה | עקרונות | על האתר | מפת האתר | לדף הראשי


כל הזכויות שמורות © 2002, משרד החינוך
האתר נבנה בידי סנונית